Infinity design for GREEN

Infinity Design For Green : 201820172016201520142013

 

 

 

 

ผ่านมากว่า 6 ปีกับแนวคิด “บ้านจะสวยได้อย่างไร… ถ้าบ้านหลังใหญ่ถูกทำลาย” ที่กลุ่มมดงานตัวเล็กๆ ได้เดินทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคในการที่จะทำการอนุรักษ์ ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่เราได้ ทำกว่า 65 ครั้ง ต้องอาศัยความ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายามไม่ย่อท้อ และความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ในบ้านหลังใหญ่อีกนานเท่านาน

 

 

 

 

สำหรับในปี 2018 นี้ ทางกลุ่มมดตัวน้อยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรสัตว์ป่า” ซึ่งในปัจจุบันได้ ประสบกับชะตากรรม ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การลดจำนวนประชากร รวมไปถึงการทารุณกรรม เช่น การล่า เพราะความเชื่อผิดๆ การล่าเอาเนื้อหนัง จนไปถึงการล่าเพื่อเอามาเป็นสัตว์เลี้ยง…

 

จึงเป็นที่มาของโครงการในปี 2018 ที่มีชื่อว่า The Green Journey | For Green For Wildlife ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อ ปลูกจิตสำนึก ให้รู้คุณค่าของทัพยากรสัตว์ป่า แก่เพื่อนๆ บุคคลทั่วไป และเด็กๆ Green Gang ที่พวกเรา กลุ่มมดตัวน้อย ได้ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมดีๆ กันมาอย่างต่อเนื่อง…

 

 

» ตามมากันเลย