Our News

Update!! รับสมัคร เพื่อนร่วมงาน น้องใหม่ไฟแรง 4 ตำแหน่ง

บริษัท Infinity DS Co., Ltd. กำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน น้องใหม่ไฟแรงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.. เพื่อร่วมขยายบริษัทและโตไปกับเรา!ในตำแหน่ง จัดซื้อ-ประสานงานผลิต และ Style & Design Consultant (ที่ปรึกษา-ทีมขาย)

 

Infinity DS Co., Ltd.


Logo Infinity Design

 

 

 

 

 

 

“Infinity Design “เปิดมุมมองสวย ให้บ้านคุณ”…


กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่รักการตกๆ แต่ง บ้าน และที่ทำงาน ฯลฯ…
สิ่งที่เราทำคือ… ช่วยทำให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ของเรามีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุข
สิ่งที่เรามุ่งเน้นในการให้บริการคือ… การใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อส่งมอบความสุขให้พื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ของเรา
ด้วยบริการผ้าม่านม่านปรับแสง ม่านม้วน ม่านพับ มูลี่ ฉากกั้นห้อง วอลล์เปเปอร์

 

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน น้องใหม่ไฟแรง มั่นใจว่ามีของ

“ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์”
เพื่อร่วมขยายบริษัทและโตไปกับเรา!ในตำแหน่ง

 

1. จัดซื้อ-ประสานงานผลิต

Responsibilities:

 • จัดเตรียมราย ละเอียดการจัดซื้อสินค้า รายการสินค้าที่ผลิต พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าที่ทำการสั่ง เพื่อให้ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด และตรงตามนโยบายที่กำหนดไว้
 • กำหนดระยะเวลาการผลิต และส่งมอบงานให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับทางทีมขาย ในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จะส่งมอบให้ทางลูกค้า
 • พร้อมจัดเตรียมรายงานการสั่งซื้อสินค้า
 • รักลูกค้า ห่วงใยลูกค้า บริษัท และเพื่อนร่วมงาน

 

Requirements:

 • นักศึกษาจบใหม่ เพศชาย-หญิง วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านด้านการจัดซื้อ และประสานงานระหว่างฝ่าย
 • มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน มีความมุ่งมั่นต่องานเพื่อให้งานสำเร็จ
 • ละเอียดรอบคอบ มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel, Powerpoint
 • ไม่จำเป็นต้องมี ประสบการณ์ในการทำงาน …แต่ขอให้เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดี คิดเป็นระบบ รักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งๆ ขึ้น
 • กล้าคิด กล้าถาม เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา และไม่จำนนต่อปัญหา

 

เงินเดือน พร้อมเบี้ยผลงาน ค่าเดินทาง โบนัส ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ

 

 

2. Style & Design Consultant (ที่ปรึกษาด้านการตกแต่ง)


Responsibilities:

 • เยี่ยมพื้นที่พร้อมรับฟังความต้องการ และให้คำแนะนำไอเดียแต่งบ้านตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ สำหรับตกแต่งบ้านให้สวยงามตามสไตล์ และประโยชน์ใช้สอย ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดเตรียมข้อมูล ตัวอย่างการตกแต่ง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอการขาย และวัดพื้นที่
 • ประเมินราคา และทำใบเสนอราคา พร้อมปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่รับมอบหมาย
 • สรุปรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าซื้อให้กับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายผลิต
 • ติดต่อลูกค้าทั้งก่อนปิดการขาย และหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่รับบริการ
 • จัดเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 • รักลูกค้า ห่วงใยลูกค้า บริษัท และเพื่อนร่วมงาน

 

Requirements:

 • นักศึกษาจบใหม่ เพศชาย-หญิง ปริญญาตรี หากเป็นด้านสาขาการตกแต่ง ออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพื้นฐานความชอบ สนใจด้านการตกแต่งบ้าน ที่อยู่อาศัย (มีประสบการด้านงานตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และมีใจรักการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน มีความมุ่งมั่นต่องานเพื่อให้งานสำเร็จ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน …เพราะจะมีการเทรนงานให้อย่างใกล้ชิด
 • เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดี คิดเป็นระบบ รักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งๆ ขึ้น
 • กล้าคิด กล้าถาม เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา และไม่จำนนต่อปัญหา
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ (มีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

เงินเดือน พร้อมเบี้ยผลงาน คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน โบนัส ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ

 

 

3. ช่างติดตั้ง ผ้าม่าน

Responsibilities:

 • วัดพื้นที่หน้างาน (บ้านลูกค้า)
 • ประสานงานกับทางฝ่ายจัดซื้อ ในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จะส่งมอบให้ทางลูกค้า
 • จัดเตรียมสินค้า รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อทำการติดตั้งผ้าม่าน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากเสร็จสิ้นงานให้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • รักลูกค้า ห่วงใยลูกค้า บริษัท และเพื่อนร่วมงาน

 

Requirements:

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.6
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน มีความมุ่งมั่นต่องานเพื่อให้งานสำเร็จและดี
 • เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี
 • กล้าคิด กล้าถาม เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา และไม่จำนนต่อปัญหา
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง และใช้เครื่องมือช่างได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

เงินเดือน พร้อมเบี้ยผลงาน OT ค่าน้ำมัน โบนัส ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ

 

 

4. Marketing Communication

Responsibilities:

 • ดูแล เตรียม และเขียนข้อความสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ใช้อินเตอร์เน็ต และรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้งานด้าน Social network ดี
 • ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาด และคู่แข่ง
 • ดูแลเรื่องของการอัพเดทข้อมูลขึ้นในเว็บไซต์ของบริษัท
 • จัดเตรียมรายงาน ข้อมูลวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานทางการด้านตลาด
 • รักลูกค้า ห่วงใยลูกค้า บริษัท และเพื่อนร่วมงาน

 

Requirements:

 • นักศึกษาจบใหม่ เพศ ชาย-หญิง ไฟแรง มีความมั่นใจสูง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรีทางด้านทางวารสาร สื่อสารมวลชน หรือบริหารธุรกิจ (การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ทั้งด้านการอ่าน และการเขียน
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นต่างๆ ได้ดี อาทิเช่น Microsoft Office
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสนใจด้านการตกแต่งบ้าน คอนโด (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • กล้าคิด กล้าถาม เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา และไม่จำนนต่อปัญหา

 

เงินเดือน พร้อมเบี้ยผลงาน ค่าเดินทาง โบนัส ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ


สนใจสมัครส่งประวัติ และข้อมูลได้ทาง Email : [email protected]


ที่อยู่ Infinity Design (บริษัทอินฟินิตี้ ดีเอส จำกัด)


130/1-2 ถนนกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปรการ 10540
โทร 086-600-7009
แวะไปทำความรู้จักกับพวกเราได้ที่ :

เว็บไซต์ : www.infinitydesign.in.th
Facebook : www.facebook.com/infinitydesign