Nitas Tessile

Nitas Tessile

 

บริษัท นิทัส เทสซิเล จํากัด (NITAS TESSILE.Co., Ltd.) ก่อตั้งมานานเกือบ 30 ปี โดยกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัทเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังเทียม ต่อมาได้ทำการขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้น โดยเพิ่มการจัดจำหน่ายผ้าเพื่อการตกแต่งที่อยู่อาศัยทั้งหมด เช่น ผ้าม่าน ผ้าม่านโปร่ง ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยขยายตลาดเน้นเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่าย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบัน

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าตกแต่งที่อยู่อาศัยที่จัดจำหน่ายในปัจจุบัน มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องรูปแบบ เนื้อผ้า สีสัน และตอบโจทย์เฉพาะด้านในเวลาเดียวกัน ทั้งยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย บริษัทมีเป้าหมายสูงสุดที่จะให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคน