Pleno สุขุมวิท-บางนา

Contemporary Style ผ้าม่าน @ Pleno สุขุมวิท-บางนา

สำหรับผลงานการตกแต่งทาวน์โฮม Pleno สุขุมวิท-บางนา ที่ Infinity Design จะนำเสนอในวันนี้ เป็นการตกแต่งสไตล์ Contemporary ซึ่งในแต่ละห้องแต่ละมุมจะตกแต่งด้วย ผ้าม่าน (Curtain) และ มู่ลี่ (Blinds) โทนสีแตกต่างกันออกไปให้บรรยากาศในแต่ละที่ไม่น่าเบื่อ

อ่านต่อ

Contemporary Style ผ้าม่าน @ Pleno สุขุมวิท-บางนา

อีกหนึ่งผลงานการตกแต่งทาวน์โฮม 2 ชั้น จากทีม Infinity Design ที่โครงการ Pleno สุขุมวิท-บางนา ด้วย ผ้าม่าน (Curtain) กันแสง โทนสีเทาและฟ้า รวมถึง มู่ลี่ (Blinds) ที่ได้ฟังก์ชั่นทั้งปรับใบก็ได้ หรือจะดึงขึ้น-ลง ให้เห็นแบบเต็มๆ ก็ไดด้เช่นกัน

อ่านต่อ