Infinity design for GREEN

Infinity Design for Green EP.55 โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

For Green EP.55 ทีม Infinity Design ไปศึกษาและชมทัศนีย์ภาพสวยๆ ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เป็นหนึ่งในโครงการของพ่อหลวง ที่ทรงเปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.54 ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

Infinity Design for Green กิจกรรมอนุรักษ์น้ำและผืนป่า ในครั้งนี้เราเดินทางมาถึง EP.54 แล้ว และเป็นอีกครั้งที่เราได้กลับมาปลูกป่าชายเลนที่ "ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก" เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเป็นอย่างบ้าง จะโดนภัยธรรมชาติทำลายไปไหม ตามมาเลย...

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.53 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง

ปี 2017 นี้ ทีมงาน Infinity Design บุกไปทำกิจกรรม For Green ร่วมกับน้องๆ เด็กอนุบาลที่ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง จ. ฉะเชิงเทรา ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการปลูกฝังให้น้องๆ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน สิงหาคม

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน กรกฎาคม

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.52 ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

วันนี้ Infinity Design มีโอกาสมาทำกิจกรรม For Green ที่ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จนเหลือพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินน้อยมาก ดังนั้นการพวกเราจึงเข้ามาร่วมกันปลูกป่าชายเลน สร้างแนวกั้นน้ำป้องกันดินพังทลายชายฝั่งทะเล

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน มิถุนายน

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน พฤษภาคม

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.51 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ Infinity Design for Green ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP.51 ซึ่งเราจะบุกไปปลูกป่าชายเลนที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จำนวน 99 ต้นถวายแด่ในหลวงและพระราชินีของชาวไทย และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนต่อไป

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.50 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ

เจอกันทุกเดือนกับกิจกรรม Infinity Design for Green ที่จะนำทีมงานบริษัทเล็กๆ แห่งนี้ ไปช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม และครั้งนี้เราจะไปบุกกันที่ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาอาชีพ และชุมชนในหลายๆ ด้าน ตามมาเลยค่ะ

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน เมษายน

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน มีนาคม

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.49 โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

วันนี้ทีมงาน Infinity Design บริษัทเล็กๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการขนกองทัพไปทำกิจกรรม For Green กันที่ โครงการสวนป่าสิริเจริญววรษ  จังหวัดชลบุรี สถานที่แห่งหนึ่งที่มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่นน่าพักผ่อนและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน กุมภาพันธ์

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.48 ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อน

For Green ในปี 2017 เราจะบุกตะลุย โครงการหลวง เพื่อศึกษาดูงานมาเป็นความรู้ มาปรับใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้มากันที่ "ศูนย์ศึกษาฯเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมกันค่ะ

อ่านต่อ

Green Respect of The Month ประจำเดือน มกราคม

เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบ้าน พวกเราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นพุทธรักษา ให้เสมือนกับที่พ่อได้ ปลูกฝังความดี ปลูกป่าในใจของเราทุกคน

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.47 อุทยานแห่งชาติทับลาน

นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่พวกเรามาปฏิบัติภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ในกิจกรรม Infinity Design For GREEN กันที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน คราวนี้พวกเราจะไปทำ "ฝายชะลอน้ำ" กัน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน หรือมีน้ำป่ามา จะได้กั้นน้ำให้น้ำไหลได้ช้าลง ลดปัญหาน้ำท่วมต่อไป

อ่านต่อ

Lucky of The Month ประจำเดือน ธันวาคม

ในปีนี้ พวกเรากลุ่มมดตัวน้อย ขอส่งมอบพื้นที่สีเขียว แบบเล็กๆ น่ารัก ด้วย ต้นโคลเวอร์ ที่บรรจุอยู่ในถุงผ้าชุด Lucky Plant ซึ่งภายในประกอบไปด้วยชุดสำหรับปลูกต้นไม้ ... มาลุ้นกันว่าจะมีเพื่อนๆ คนไหน โชคดี ปลูกได้ต้นโคลเวอร์ 4 แฉกบ้าง!

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.46 ท้องสนามหลวง

ภารกิจกิจกรรม For Green สำหรับเดือนนี้จะแตกต่างจากเดือนอื่นๆ โดยพวกเราทีม Infinity Design ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำดีถวายพ่อหลวง ด้วยการแจกต้นไม้ของพ่อ นั่นคือ ต้นพุทธรักษา จำนวน 99 ต้น และโบว์ดำอีก 99 ชิ้น พร้อมเข้ากราบบังคมพระบรมศพในหลวง ร.9

อ่านต่อ

Lucky of The Month ประจำเดือน พฤศจิกายน

ในปีนี้ พวกเรากลุ่มมดตัวน้อย ขอส่งมอบพื้นที่สีเขียว แบบเล็กๆ น่ารัก ด้วย ต้นโคลเวอร์ ที่บรรจุอยู่ในถุงผ้าชุด Lucky Plant ซึ่งภายในประกอบไปด้วยชุดสำหรับปลูกต้นไม้ ... มาลุ้นกันว่าจะมีเพื่อนๆ คนไหน โชคดี ปลูกได้ต้นโคลเวอร์ 4 แฉกบ้าง!

อ่านต่อ