DreamWorld

Infinity Design for Green EP.31 โรงเรียนวัดทางกระบือ

ถึงเวลาตะลอนทัวร์ ทำการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนแล้วล่ะ และในเดือนนี้เราจะพากันไปที่ ร.ร. วัดทางกระบือ จ.นครนายก ซึ่งนอกจากจะปลูกต้นไม้ อบรมการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการที่ทำให้คุณครูและเด็กๆ ยิ้มไปตามๆกัน

อ่านต่อ