Activities

Infinity design for Green – Ep.1 : ตลุยคลองโคน บุกป่าชายเลน

วันนี้พวกเรา Infinity Design มีกิจกรรมดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับ ” บ้านจะสวยได้อย่างไร … ? ถ้าบ้านหลังใหญ่ยังถูกทำลาย ” เราปิดออฟฟิตกัน 1 วัน เพื่อไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านหลังใหญ่ของเรา ถึงแม้ว่ากลุ่มมดงานของพวกเรามีกันไม่มากแต่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่

Activities for GREEN

 

กลับไปหน้าแรกของอัลบั้ม

 

สถานที่ๆเราไปทำกิจกรรม ” บ้านจะสวยได้อย่างไร … ? ถ้าบ้านหลังใหญ่ยังถูกทำลาย ” ครั้งนี้เป็น ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน จังหวัด สมุทรสาคร เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการมาปลูกป่าด้วยคะ ก่อนที่เราจะเริ่มปลูกป่ากันเราได้นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมสองฝั่งคลองและยังได้ให้อาหารกับลิงที่อยู่ในระแวกนั้นกันด้วย วันนี้พวกเรา Infinity design จัดกันเต็มคะ ทั้งเสื้อ ทั้งหมวก พร้อมลุุยกับกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างเต็มที่ …

 

Activities for GREEN

Activities for GREEN

 

ถึงแม้ว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆที่พวกเราอยากช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านหลังใหญ่ของเราก็ตาม ในครั้งหน้าพวกเราก็จะยังทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้ต่อไปอีกเรื่อยๆคะ กลุ่มมด(งาน)ตัวเล็กๆอย่างพวกเรา เชื่อว่าพูดคงไม่มากพอเท่ากับการลงมือทำ ถ้าในวันนี้พวกเราไม่เริ่มในอนาคตบ้านสีเขียวของพวกเราคงเปลี่ยนเป็นสีอื่นอย่างแน่นอน …

 

Activities for GREEN

Activities for GREEN

 

ติดตามกิจกรรมการเที่ยวสนุก อย่างมีคุณค่า “เพื่อบ้านหลังใหญ่” ในแต่ละเดือน ของพวกเรา… เจ้ามดตัวเล็ก (แต่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา) กับ กิจกรรม Infinity Design for Green หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของพวกเราได้ที่ www.infinitydesign.in.th/ForGreen


บ้านจะสวยได้อย่างไร … ?

ถ้าบ้านหลังใหญ่ยังถูกทำลาย

Infinity design for GREEN


หน้าหลัก : Infinity design for GREEN

หน้าย่อย : The Missing GREEN | Why we do design for GREEN | Activities for GREEN