INFINITY DESIGN FOR GREEN

Infinity Design for Green EP.55 โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

For Green EP.55 ทีม Infinity Design ไปศึกษาและชมทัศนีย์ภาพสวยๆ ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เป็นหนึ่งในโครงการของพ่อหลวง ที่ทรงเปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

กลับไปหน้าแรกของอัลบั้ม

 

Activities for GREEN

 

 

 


Infinity Design for Green EP.55 เรามากันที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก พวกเราเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงแล้ว โดยบรรยากาศด้านใน ร่มรื่น น่าอยู่ น่ามาพักผ่อน มีพื้นที่สีเขียว และน้ำลำธาร

 

โครงการหลวง @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

โครงการหลวง @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

โครงการนี้สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะในชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำง่าย และสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้

 

ป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

ป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

ก่อนที่เราจะได้เข้าไปชมพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ ทุกคนจะได้เข้ามาดูวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะ ความยาวประมาณ 20 นาที

 

อบรมฟังประวัติความเป็นมา @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

อบรมฟังประวัติความเป็นมา @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

หลังจากนั้นเราก็ได้ขึ้นรถรางไปชมพื้นที่โครงการหลวงส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชมระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบกำจัดขยะ, ป่าชายเลน และนกหลากหลายสายพันธุ์ บนพื้นที่กว่า 1,135 ไร่

 

รถรางพาทัวร์ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

รถรางพาทัวร์ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

สำหรับ Green Icon ที่จะพาทีมงาน Infinity Design ไปศึกษาเรียนรู้โครงการแห่งนี้คือ คุณธนพร หรือ พี่ตาล วิทยากรคนเก่งที่จะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงสร้างขึ้นให้ประชาชนได้นำไปปรับใช้ลดปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะ

 

พี่ตาล วิทยากร @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

พี่ตาล วิทยากร @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

และจากการที่พี่ตาลได้ติดตามโครงการหลวงต่างๆ เรื่อยมา จนมีพี่ชักชวนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการแห่งนี้ ทำให้พี่ตาลรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ โดยการทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับประชาชนที่เข้ามาเยื่ยมชมโครงการ อาจจะไม่ใช้นักวิจัยหรือนักพัฒนา แต่ได้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้จากงานของพ่อก็ดีใจแล้ว

 

แนวคิดและเป้าหมายที่พี่ตาลอยากจะทำต่อไปนั่นก็คือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานของพ่อออกไปให้ประชาชนได้รับรู้มากที่สุด เพราะงานของพ่อมีประโยชน์ สามารถสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น มาต่อสู้กับความจน

 

โครงการหลวงมีมากมาย @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

โครงการหลวงมีมากมาย @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

พื้นที่แรกที่พี่ตาลได้พาไปนั่นคือ การบำบัดน้ำเสีย โดยให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ มีด้วยกัน 4 ระบบ ดังนี้

  1. บ่อบำบัดน้ำเสีย เวลาที่มีน้ำเสียไหลมาแต่ละบ่อก็จะไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำด้านบน และเชื่อมต่อกันทางตอนล่างของบ่อถัดไปเป็นลำดับก่อนที่จะนำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
  2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย ซึ่งให้พืชช่วยบำบัดนำเสียโดยการให้น้ำเสียไหลผ่านแปลงหญ้าและหญ้าที่ดีที่สุดก็คือ หญ้าธูปฤาษี ที่ช่วยปล่อยออกซิเจนจากรากลงไปเติมน้ำให้กลายเป็นน้ำดีได้ และเมื่อครบ 90 วัน ก็จะตัดพืชออก พอตัดแล้วก็นำไปให้กลุ่มแม่บ้านทำเครื่องสานเพื่อเพิ่มประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านได้
  3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม กลไกก็จะคล้ายกับระบบพืชและหญ้ากรอง แต่จะแตกต่างกันด้วยวิธีการ
  4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลน โดยการให้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวของมันเองตามระยะเวลาการขึ้นลงของน้ำทะเลในแต่ละวัน อาศัยระบบรากของพืชป่าชายเลนช่วยปล่อยก๊าซออกซิเจนเติมให้กับน้ำเสียและจุลินทรีย์ในดิน

 

พื้นที่บำบัดน้ำเสีย @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

พื้นที่บำบัดน้ำเสีย @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

ต่อมาที่โซนกำจัดขยะ เป็นการนำเอาเศษอาหารและเศษใบไม้ใบหญ้า มาทำเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์ ไว้ใช้ในการเกษตรให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเอาไปเผ่าทิ้งให้มลพิษทางอากาศ

 

โซนกำจัดขยะ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

โซนกำจัดขยะ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

นอกจากนี้เรายังได้เข้าไปพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ซึ่งในระหว่างทางเดินสะพานไม้ 2 ข้างทาง เต็มไปด้วยต้นโกงกางและต้นแสมสูงใหญ่ที่ให้ร่มเงา เพื่อนที่มาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยค่ะ แถมยังได้เห็นปูตัวใหญ่และปลาตีนตัวเบ้อเริ่มอีกด้วย

 

ป่าชายเลนบรรยากาศร่มรื่นสุดๆ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

ป่าชายเลนบรรยากาศร่มรื่นสุดๆ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

แต่พวกเราไม่ได้มาเดินเล่นเฉยๆ นะคะ ในระหว่างทางก็เก็บขยะที่ลอยอยู่ในน้ำไปด้วยไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำ, ซองขนม, ถุงพลาสติก เป็นต้น เพื่อลดมลพิษและกลิ่นเหม็น ถ้าไม่อยากให้มีขยะเพิ่มขึ้น อย่าทิ้งขยะลงพื้นหรือแม่น้ำนะคะ

 

ขยะในป่าชายเลนต้องกำจัด @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

ขยะในป่าชายเลนต้องกำจัด @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

หันมามองวิวที่บ่อน้ำเรายังได้เห็นสัตว์เลื้อยคลายชนิดหนึ่งคือ ตัวเหี้ยนอนอาบแดดเป็นระยะ โดยคนที่นี่เรียก “บิ๊กบราเธอร์” และฝูงนกนานาชนิดกว่า 280 สายพันธุ๋ เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ โดยที่นี่ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งดูนกที่ดีที่สุดของประเทศอีกด้วย

 

 บิ๊กบราเธอร์ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

บิ๊กบราเธอร์ @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

สำหรับเพื่อนๆ ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานและชมทัศนียภาพที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขับรถทางเลียบชายทะเลจากอำเภอบ้านแหลมไปยังหาดเจ้าสำราญ ระยะทางประมาณ 15 กม. ทางเข้าโครงการแหลมผักเบี้ยอยู่ข้างวัดสมุทรโคดมนะคะ

 

 

ก่อนกลับพวกเราได้แวะเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปใน ถ้ำเขาหลวง สำหรับถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในมีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม ส่วนไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่าง หากสังเกตดีๆ จะเป็นรูปหัวใจ

 

ถ้ำเขาหลวง @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวง @ โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

 

 

สนใจรับบริการ ติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ ติดต่อวัดพื้นที่ประเมินราคาฟรี! โทร  02-750-2563

 

ติดตามกิจกรรมการเที่ยวสนุก อย่างมีคุณค่า “เพื่อบ้านหลังใหญ่” ในแต่ละเดือน ของพวกเรา… เจ้ามดตัวเล็ก (แต่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา) กับ กิจกรรม Infinity Design for Green หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของพวกเราได้ที่ www.InfinityDesign.in.th/ForGreen

บ้านจะสวยได้อย่างไร … ?

ถ้าบ้านหลังใหญ่ยังถูกทำลาย

Infinity design for GREEN