INFINITY DESIGN FOR GREEN

Infinity Design for Green EP.54 ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

Infinity Design for Green กิจกรรมอนุรักษ์น้ำและผืนป่า ในครั้งนี้เราเดินทางมาถึง EP.54 แล้ว และเป็นอีกครั้งที่เราได้กลับมาปลูกป่าชายเลนที่ ”ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก” เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเป็นอย่างบ้าง จะโดนภัยธรรมชาติทำลายไปไหม ตามมาเลย…

 

กลับไปหน้าแรกของอัลบั้ม

 

Activities for GREEN

 

 


Infinity Design for Green EP.54 นี้เราได้กลับมาหาคุณนรินทร์ บุญร่วม หรือที่เราเรียกกันว่า “ลุงทะเล” ที่ “ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก” ในการร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

 

ป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

ป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

ลุงทะเล เป็นใครมีบทบาทและหน้าที่อะไร?

 

ลุงทะเล คือ นักอนุรักษ์วัยเกษียณ ปัจจุบันอายุ 79 ปี เป็นผู้ควบคุม ปกป้อง ส่งเสริม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศที่ดีขึ้น แม้อายุจะมากแล้วตราบใดที่มีลมหายใจ ก็จะสู้และพัฒนาต่อไป อาศัยใจและกำลังที่มีอยู่ ครึ่งหนึ่งสมเด็จพระเทพฯ เคยเสร็จมาที่นี่พร้อมกับตรัสกับคุณลุงว่า… “ทำดีแล้ว จงทำต่อไป” ทำให้ในวันนี้คุณลุงไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเลย

 

ลุงทะเล @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

ลุงทะเล @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

ทุกๆ ครั้งที่เรามาที่นี่เราจะเข้าอบรมฟังการบรรยายใหม่ทุกครั้ง เพื่อรับทราบสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย แต่อย่างไรแล้ว สภาวะแวดล้อมโดยรวมของที่นี่ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์มาก พร้อมสอนวิธีขั้นตอนการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องให้กับน้องๆ พนักงานของเราที่เข้ามาใหม่ให้ปลูกได้อย่างถูกวิธี

 

อบรมปลูกป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

อบรมปลูกป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

จากนั้นไม่นานเราก็เดินไปหยิบต้นโกงกางกันมาคนละ 5-6 ต้น แล้วเดินเรียงแถวไปตามสะพานทางเท้า ที่รอบด้านโอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว หรือ ต้นโกงกางที่เราได้ปลูกไว้กัน สำหรับเพื่อนๆ ที่เข้ามาทำกิจกรรมหรือมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะ

 

เดินหน้าปลูกป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

เดินหน้าปลูกป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

เดินทางมาไกลพอสมควร ก็ถึงแปลงที่เราจะปลูกกันแล้ว ซึ่งเป็นแปลงเดิมที่เราเคยปลูกกันไปใน Infinity Design for Green EP.37 ปัจจุบันต้นไม้ที่เราปลูกไว้ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่ต้น เนื่องจากมรสุมภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่เราไม่สามารถหยุดได้ อย่าง คลื่นพายุซัดฝั่ง เป็นต้น

 

เตรียมลงพื้นที่ปลูกป่า @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

เตรียมลงพื้นที่ปลูกป่า @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

เริ่มลงแปลงปลูกป่าชายเลนกันแล้วค่ะ บางส่วนลงไปย่ำโคลนปลูกอย่างอย่างสนุกสาน อีกส่วนก็คอยส่งต้นไม้ลงไปให้พร้อมแกะถุงดำให้เรียบร้อย สำหรับพันธุ์ไม้ที่เหมาะแก่การปลูกป่าชายเลน คือ ต้นแสม (ต้นแสมทะเล, ต้นแสมขาว และต้นแสมดำ) และ โกงกาง (โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่)

 

เนื่องจากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีรากเสริมออกมาเหนือโคนต้น รากค้ำยันแตกแขนงระเกะระกะ สามารถใช้ทำเสาและหลักในที่น้ำทะเลขึ้นถึง

 

ลงมือปลูกป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

ลงมือปลูกป่าชายเลน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

สำหรับข้อดีของการปลูกป่าชายเลน คุณลุงทะเลได้กล่าวไว้อยู่ 7 อย่างได้แก่…

  1. ป่าชายเลนเป็นกำแพง สามารถลดความรุงแรงจากคลื่น ลม และพายุได้
  2. ป่าชายเลนเป็นธนาคาร สะสมสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ให้กับสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. ป่าชายเลนเป็นโรงพยาบาล มีต้นไม้เป็นสมุนไพร ใช้เป็นยารักษาโรค
  4. ป่าชายเลนเป็นโรงฟอกอากาศ สามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ และถ่ายออกซิเจนมาให้เราหายใจ
  5. ป่าชายเลนเป็นโรงฟอกน้ำ สามารถปรับสภาพน้ำที่มีความเข้มข้นให้เจือจางลงได้
  6. ป่าชายเลนเป็นโรงเก็บขยะ โดยใช้รากที่แตกระแหง เก็บขยะไม่ให้ไหลลงทะเลไว้ได้
  7. ป่าชายเลนเป็นโรงอาหาร ให้แก่สัตว์น้ำทุกชนิด

 

ใกล้ปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้ว @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

ใกล้ปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้ว @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

นอกจากนี้คุณลุงทะเลบอกกับทีมงานเราว่า… ปลูกป่าชายเลนต้องเริ่มจาก “ปลูกต้นไม้ในใจคน” เสียก่อน ดังแนวคิดคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังในใจคน ให้มีใจรักที่จะทำและลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดีเอง

 

ปลูกต้นไม้ในใจคน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

ปลูกต้นไม้ในใจคน @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเรียบร้อยแล้ว เราก็ได้เดินทางไปไหว้พระทำบุญกันต่อที่ วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้จะมีการทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมดวง โดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยม และระหว่างทางเข้าเราจะเห็นป้ายดาราดังหลายๆ คนต่างพากันไปทำบุญไหว้พระขอพร สักการะบูชากันมากมาย

 

วัดท่าไม้ @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

วัดท่าไม้ @ ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

 

สนใจรับบริการ ติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ ติดต่อวัดพื้นที่ประเมินราคาฟรี! โทร  02-750-2563

 

ติดตามกิจกรรมการเที่ยวสนุก อย่างมีคุณค่า “เพื่อบ้านหลังใหญ่” ในแต่ละเดือน ของพวกเรา… เจ้ามดตัวเล็ก (แต่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา) กับ กิจกรรม Infinity Design for Green หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของพวกเราได้ที่ www.InfinityDesign.in.th/ForGreen

บ้านจะสวยได้อย่างไร … ?

ถ้าบ้านหลังใหญ่ยังถูกทำลาย

Infinity design for GREEN