Oriental Style – โอเรียนทัล สไตล์ (ตอนที่ 1)

หน้าหลัก : ประวัติของสไตล์การตกแต่งบ้าน
หน้าย่อย : Classic Style | Vintage Style | Retro Style | Modern StylePost Modern Style | Minimal Style | Loft Style | Contemporary StyleMix and Match Style | Oriental Style | Electric Style | Cottage Style

 

Oriental Style - โอเรียนทัล สไตล์

 

Oriental Style (โอเรียนทัล สไตล์) หมายถึง การตกแต่งที่สื่อถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวตะวันออก ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะลงบนเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งต่างๆ มีการจัดวางตามศาสตร์ความเชื่อของวัฒนธรรมนั้นๆ เช่น ฮวงจุ้ย คติความเชื่อ ฯลฯ และถึงแม้ตัวอาคาร หรือบ้านจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยปัจจุบัน ความเป็น โอเรียนทัล สไตล์ สามารถที่จะปรับให้เข้าได้ทุกยุคสมัย โดยยังยึดหลักและแนวทาง คติความเชื่อแบบชาวตะวันออก

 

การตกแต่งที่ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรม
การตกแต่งที่ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรม

 

วัสดุที่นำมาตกแต่งส่วนใหญ่มักใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้, ไม้ไผ่, ผ้า, กระดาษสา, เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการตกแต่งในวัฒนธรรมนั้นๆ ในปัจจุบันไม่เพียงแต่ในเอเซียเท่านั้นที่นิยม ทางฝั่งตะวันตกได้นำรูปแบบการตกแต่งแบบ โอเรียนทัล นี้ไปทำเป็นรีสอร์ท และโรงแรมระดับ 5 ดาวกันอย่างมากมาย

 

ตกแต่งในโซนเอเชีย อย่าง Chinese Style

ตกแต่งในโซนเอเชีย อย่าง Chinese Style

 

ในการตกแต่งแบบ โอเรียนทัล สไตล์ สามารถทำการตกแต่ง และสร้างบรรยากาศได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น คนไทยเชื้อสายจีนจะนิยมตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ประดับมุก เน้นสีแดง, ถ้าชอบบรรยากาศสไตล์รีสอร์ท จะนิยมตกแต่งสไตล์บาหลี ที่จะใช้เครื่องจักสานเน้นโทนสีที่อบอุ่น หรือถ้าตกแต่งแบบไทยๆ จะนิยมนำของตกแต่งที่เป็นผ้าไหม ซึ่งมีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ มาใช้ในการตกแต่ง เป็นต้น