Modern Style – โมเดิร์น สไตล์ (ตอนที่ 1)

หน้าหลัก : ประวัติของสไตล์การตกแต่งบ้าน
หน้าย่อย : Classic Style | Vintage Style | Retro Style | Modern StylePost Modern Style | Minimal Style | Loft Style | Contemporary StyleMix and Match Style | Oriental Style | Electric Style | Cottage Style

 

Modern Style - โมเดิร์น สไตล์

 

Modern Style (โมเดิร์น สไตล์) กำเนิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 – 20 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อ เลอ การ์บูซิเย (Le Corbusier) การออกแบบของ การ์บูซิเย จะเป็นศิลปะแบบพิสุทธินิยม (Purism) คือมีความเรียบง่าย ไร้ซึ่งการปรุงแต่งใดๆ กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งหมดจะคิดไว้อย่างมีแผนการ แล้วจึงเริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นๆ สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์ และมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้มากที่สุด แนวคิดของเขานี้ส่งผลต่อการออกแบบของสถาปนิกรุ่นใหม่ๆ เพราะด้วยคำที่ การ์บูซิเย กล่าวว่า “A House is a machine for living in” จึงเป็นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมจนถึงปัจจุบัน

 

โครงสร้างเรียบง่าย เน้นการใช้งานเป็นหลัก

โครงสร้างเรียบง่าย เน้นการใช้งานเป็นหลัก

 

Modern Style เป็นสไตล์ที่คำนึงถึงคุณค่า และศักยภาพการใช้งานของสิ่งต่างๆ ประหยัดวัสดุและแรงงานใน การก่อสร้าง ดังนั้นจึงเกิดการลดทอนองค์ประกอบตกแต่งที่ไม่จำเป็นมาใช้รูปทรงเรขาคณิตแทน ไม่มีการตกแต่งใดๆเพิ่มเติม หรือปกปิดพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นผนัง ฝ้า พื้น เพดาน ฯลฯ ยอมรับลักษณะที่เป็นธรรมชาติของวัสดุและโครงสร้าง เนื่องจากคำว่า Modern แปลว่า ใหม่หรือทันสมัย จึงหมายถึง การออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ เหมาะสมสำหรับยุคนั้นๆ

 

บรรยากาศสบายๆ กับห้องห้องสูงโปร่ง สไตล์ โมเดิร์น

บรรยากาศสบายๆ กับห้องห้องสูงโปร่ง สไตล์ โมเดิร์น

 

รูปแบบการตกแต่งของ Modern Style จะเน้นการใช้งานเป็นหลัก มีความเรียบง่าย ออกแบบตาม ไลฟ์ สไตล์ ของผู้อาศัยมีลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกลม มาเป็นส่วนประกอบหลัก ห้องจะมีการเปิดโล่ง ให้เห็นทั่วถึงกันทั้งหมด ทำให้ไม่อึดอัด ผ่อนคลาย ยามอยู่อาศัย การแต่งห้องจะทำได้ง่ายโดยใช้เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่ง แค่เพียงน้อยชิ้น และจำเป็นต่อการใช้ชีวิตเท่านั้น และนอกจากนี้ยังมีสไตล์ที่ได้พัฒนามาจาก Modern นั่นคือ Post Modern และ Minimal

 

 
 

http://www.infinitydesign.in.th/wp-content/uploads/2014/08/Arrow12.png อ่านต่อ Modern Style ตอนที่ 2 http://www.infinitydesign.in.th/wp-content/uploads/2014/08/Arrow22.png