Our Kingยกทีม! Infinity Design เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ร. 9

ทีมงาน Infinity Design ร่วมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ร. 9 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมกับศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า

อ่านต่อ

‘Infinity Design’ ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยในหลวง ร. 9

วันที่ 26 ต.ค. 2560 เหล่าทีมงาน Infinity Design เดินทางเข้าร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาล 9 บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

อ่านต่อ

คำสอนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รวบรวมพระราชประวัติ พระราชดำริ และพระบรมราโชวาท คำพ่อสอน ของ ในหลวง ร.9 ที่ให้ข้อคิด แฝงไปด้วยประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ สามารถนำถ้อย พระบรมราโชวาท ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมบ้านเมือง

อ่านต่อ

สารคดีที่คนไทยควรดู ” พระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามประเทศ”

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก 70  ปี โดยสารคดีนี้ได้จัดทำขึ้นโดย History Channel   และนี่คือสิ่งที่ทำให้ประสกนิกรชาวไทย  รวมไปถึงชาวต่างชาติ  รัก "พ่อหลวง" รัชกาลที่ 9

อ่านต่อ