Our Newsจิตอาสา Infinity Design แพคกระสอบทรายที่สุวรรณภูมิ

เปิดคอลัมน์แรกของกับข่าวจากเรา (เว็บไซต์ Infinity Design) กับอัลบั้มภาพที่ทางพวกเราได้ไปช่วยเหลือทางกรมการปกครองแพคกระสอบทรายที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อใช้นำไปวางตามสถานที่ราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  สำหรับเตรียมตัวรับมือกับปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในช่วงนี้ครับ

อ่านต่อ