FOR YOUR LOVELY HOME

การวางพนังกั้นน้ำกระสอบทราย

หลังจากตอนที่แล้วที่ทาง Infinitydesign.in.th ได้นำเสนอคู่มือเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ไปในตอนที่แล้ว วันนี้เราก็มี วิธีการวางพนังกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายมาฝากเพื่อนๆ กันครับ

 

จากสภาวะอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้ใครหลายๆ ต้องเริ่มไปหาซื้อกระสอบทรายมาทำพนังกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ้านสุดที่รักของเรานั่นเอง แต่หลายครั้งที่ปราการป้องกันน้ำท่วมที่สร้างขึ้นมานั้น ต้องพังทลายลง และทำให้กระแสน้ำไหลบ่าสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราก็มีวิธีการวางพนังกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายอย่างถูกวิธีมาฝาก ด้วยหวังว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพนังกั้นน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนให้เพื่อนๆ ได้ครับ

 

วางกระสอบทรายกั้นน้ำ

วางกระสอบทรายกั้นน้ำ

 

โดยข้อมูลจากการวางกระสอบทรายของมหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตา สเตท (North Dakota State University) ของสหรัฐฯ ซึ่งระบุไว้ว่าการวางกระสอบทรายที่ไม่ถูกวิธีจะทำให้คันกั้นน้ำพังทรายลงได้ โดยกระสอบทรายที่นำมาใช้นั้น ควรเติมทรายให้มีปริมาตรครึ่งหนึ่งของขนาดกระสอบทราย และให้มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 15-18 กิโลกรัม เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย

 

วิธีวางกระสอบทรายให้ถูกต้อง

แนวกระสอบทรายซึ่ง วางก่อเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ให้่ฐานกว้างกว่าความสูง 3 เท่า และในขั้นสุดท้ายให้วางแผ่นพลาสติกทับโดยไม่ให้ตึงเกินไป แล้ววางกระสอบทรายทับปลายแผ่นพลาสติกทั้ง 2 ด้าน

 

โดยการก่อแบบนี้จะวางพนังกั้นน้ำเป็นรูปพีระมิดซึ่งจะทำให้พนังกั้นน้ำมีความแข็งแรง รับแรงปะทะของน้ำได้ดี เหมาะกับพื้นที่ๆ มีน้ำซัดเข้ามาอย่างรุนแรงครับ

 

เปรียบเทียบสัดส่วนความสูงและความกว้่างของฐานแนวคันกั้นน้ำ

เปรียบเทียบสัดส่วนความสูงและความกว้่างของฐานแนวคันกั้นน้ำ

 

ส่วนทำเลสำหรับวางกระสอบทรายนั้น ควรเป็นทำเลที่ช่วยให้เราวางแนวกั้นได้สั้น และเตี้ยที่สุด ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้กระสอบทรายได้ และต้องระวังสิ่งกีดขวางที่จะทำลายคันกั้นน้ำ อีกทั้งอย่าทำแนวกั้นพิงผนังสิ่งก่อสร้าง เพราะจะเกิดแรงจากแนวกระสอบทรายกระทำต่อผนังสิ่งก่อสร้างได้ และควรทิ้งระยะห่างระหว่างคั้นกั้นน้ำกับสิ่งก่อสร้างประมาณ 2.5 เมตร เพื่อให้เราสังเกตเห็นการรั่วซึมของคันกั้นน้ำ และยังเป็นพื้นที่ให้เราวิดน้ำที่รั่วซึมออกมา หรือใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ

 

การเติมทรายในกระสอบทราย

เติมทรายลงกระสอบประมาณครึ่งกระสอบ

 

เนื่องจากการเสียดสีระหว่างกระสอบทราย ช่วยป้องกันการลื่นไถลของคันกั้นน้ำได้ ดังนั้น เราต้องทำให้เกิดการยึดกันอย่างดี ระหว่างพื้นดิน และคันกั้นน้ำ และระวังอย่าให้มีการไหลของน้ำใต้แนวคันกั้นน้ำ พร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการลื่นไถลออกไป สำหรับคันกั้นน้ำที่สูงกว่า 1 เมตร ให้ขุดคูตรงแนววางกระสอบทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงระหว่างแนวกระสอบทราย และพื้นดิน โดยคูดังกล่าวนั้นควรลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 45- 60 เซนติเมตร หรือเป็นความลึกประมาณความหนาของกระสอบทราย 1 กระสอบ และกว้างเท่ากระสอบทราย 2 กระสอบ

 

การวางกระสอบทรายแบบสับหว่าง

วางกระสอบทรายซ้อนทับแบบสับหว่าง และขุดตรงกลางฐานล่างให้ลึกประมาณความหนา 1 กระสอบ และกว้างประมาณ 2 กระสอบ เพื่อความมั่นคง

 

สำหรับความสูงของแนวกระสอบทรายนั้น ควรสูงกว่าระดับน้ำประมาณ 1 ฟุต โดยความกว้างของฐานคันกั้นน้ำ ควรมากกว่าความสูงของคันกั้นน้ำ 3 เท่า เช่น คันกั้นน้ำสูง 1 เมตร ฐานควรกว้าง 3 เมตร เป็นต้น ทั้งนี้ จากการคำนวณเมื่อใช้กระสอบทรายที่หนา 10 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และยาว 35 เซนติเมตรนั้น ทุกความยาว 30 เซนติเมตรของแนวกั้นควรใช้กระสอบทราย 1 กระสอบ และทุกๆ ความสูงของแนวกั้น 30 เซนติเมตรต้องใช้กระสอบทราย 3 กระสอบ และทุกๆ ความกว้างของแนวกั้น 80 เซนติเมตรต้องใช้กระสอบทราย 3 กระสอบ

 

หรือใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณหาจำนวนกระสอบทรายที่ต้องใช้ทุกๆ ความยาว 1 ฟุต (เมื่อวัดความสูงเป็นหน่วยฟุต) ดังนี้

 

จำนวนกระสอบทราย = {(3 x ความสูงคันกั้นน้ำ) + (9 x ความสูงคันกั้นน้ำx ความสูงคันกั้นน้ำ)} / 2

 

ตัวอย่างเช่น

 

เมื่อใช้กระสอบทรายหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และยาว 35 เซนติเมตร สร้างคันกั้นน้ำสูง 3 ฟุต (ทุกๆ ความยาว 1 ฟุต ฐานกว้าง 3 ฟุต)
ต้องใช้กระสอบทราย = {(3X3) + (9X3X3)} /2 = 45 กระสอบ
หรือ ตัวอย่างที่ได้คำนวณแล้วทุกความยาวแนวคันกั้นน้ำ 100 ฟุต จะใช้จำนวนกระสอบทราย ดังนี้

 

คันกั้นน้ำสูง 1 ฟุต ใช้กระสอบทราย 600 กระสอบ
คันกั้นน้ำสูง 2 ฟุต ใช้กระสอบทราย 2,100 กระสอบ
คันกั้นน้ำสูง 3 ฟุต ใช้กระสอบทราย 4,500 กระสอบ
คันกั้นน้ำสูง 4 ฟุต ใช้กระสอบทราย 7,800 กระสอบ


การวางกระสอบทราย

วิธีวางกระสอบทรายให้ทับอีกกระสอบในส่วนที่ไม่ได้เติมทราย แล้วให้หันด้านปากกระสอบทรายไปในทิศตรงข้ามการไหลของกระแสน้ำ

 

เมื่อทราบจำนวนกระสอบทรายที่ต้องใช้แล้วก็มาถึงการวางกระสอบทราย โดยต้องให้คันกั้นน้ำขนานไปกับทิศทางการไหลของน้ำ และวิธีวางกระสอบทรายคือ วางกระสอบทรายทับบริเวณที่ไม่ได้เป็นที่ใส่ทรายของอีกกระสอบทรายให้สนิท โดยวางเป็นแนวเช่นนี้ไปเรื่อยๆ และให้ปากกระสอบหันในทิศทางตรงข้ามกับกระแสน้ำ แล้วขึ้นไปเดินบนกระสอบทรายในชั้นที่วางเสร็จเพื่อให้แนวกั้นน้ำหนาแน่น และมั่นคง ส่วนชั้นต่อมาให้วางกระสอบทับรอยต่อของกระสอบชั้นล่าง และให้ชั้นล่างเหลือพื้นที่โผล่ออกมาประมาณครึ่งกระสอบ

 

ลักษณะการวางกระสอบทรายฐานล่างให้วางสับหว่างกัน

ลักษณะการวางกระสอบทรายฐานล่างให้วางสับหว่างกัน

หลังจากเรียงกระสอบสอบทรายจนได้เป็นคันกั้นน้ำแล้ว ให้หาแผ่นพลาสติกมาวางทับแนวกั้นน้ำ แล้วใช้กระสอบทรายวางทับที่ปลายแผ่นพลาสติกทั้งสองด้าน และอย่าให้แผ่นพลาสติกตึงเกินไป เพราะแรงกระแทกของน้ำจะทำลายแนวกั้นได้ นอกจากนี้ยังต้องระวังไม่ให้พลาสติกเป็นรู หรือถูกเจาะจากของมีคมอีกด้วย

 

สุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนๆ ช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม หรือกำลังเตรียมการรับมือกับน้ำท่วม ให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ ซึ่งถ้าเพื่อนๆ สามารถช่วยเหลือสิ่งใดได้ก็ขอให้ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถครับ

 

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจรับบริการติดตั้งผ้าม่าน มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ สามารถติดต่อขอคำแนะนำ ชมตัวอย่างผ้าม่าน และการตกแต่งบ้าน คอนโด พร้อมนัดให้พวกเราเข้าไป วัดพื้นที่จริง และประเมินค่าใช้จ่ายฟรีได้ครับ

 

ติดตามอัลบั้มผลงานรูปผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ม่านม้วน วอลเปเปอร์สวยๆ โดยการกด –>

หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พวกเราได้ที่ http://www.infinitydesign.in.th/