DECORATION TIP

เช็คฤกษ์ดี! วันขึ้นบ้านใหม่ ปี 2022 ในแต่ละเดือน

เพื่อนๆ คนไหนที่มีเกณฑ์จะขึ้นบ้านใหม่นั้น บอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะวันนี้เรามี ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ปี 2022 มาฝากกัน ซึ่งการดูฤกษ์ของแต่ละบุคคลก็ย่อมแตกต่างกัน บ้างก็ดูจาก วัน เดือน ปีเกิด ของผู้อยู่อาศัยโดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

 

 

 

 

1. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม ปี 2022

 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน))
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)
 •  

 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)
 •  

 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน))
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)

 

ทั้งนี้เพื่อนๆ สามารถดู การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ   เสริมสิริมงคล! 4 ขั้นตอน การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก
 
 

 
 

2. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022

 

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน))
 •  

 • วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน))
 •  

 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)
 •  

 • วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)

 
 

 
 

3. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม ปี 2022

 

 • วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)
 •  

 • วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)
 •  

 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน))
 •  

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน))

 
 

 
 

4. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน ปี 2022

 

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันอังคาร)
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)

 
 

 
 

5. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม ปี 2022

 

 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์)

 
 

 
 

6. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน ปี 2022

 

 • วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน))
 •  

 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)

 
 

 
 

7. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม ปี 2022

 

 • วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์)
 •  

 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์)
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)
 •  

 • วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)
 •  

 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์)

 
 

 
 

8. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม ปี 2022

 

 • วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)
 •  

 • วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))

 
 

 
 

9. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน ปี 2022

 

 • วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์)
 •  

 • วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)
 •  

 • วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์)

 

สำหรับบ้านเพื่อนๆ คนไหนที่มีห้องพระ  สามารถดูฮวงจุ้ยการจัดห้องพระเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ   7 ฮวงจุ้ยการจัดห้องพระ
 
 

 
 

10. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม ปี 2022

 

 • วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์)
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)
 •  

 • วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคาร)
 •  

 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)

 
 

 
 

11. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน ปี 2022

 

 • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)
 •  

 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)

 
 

 
 

12. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม ปี 2022

 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอังคารกับวันพฤหัสบดี)
 •  

 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันพุธ (กลางวัน))
 •  

 • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์)
 •  

 • วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 (ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) กับวันเสาร์)

 
 

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม ปี 2022

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม ปี 2022

 

 

 

 

สนใจรับบริการ ติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ ติดต่อวัดพื้นที่ประเมินราคาฟรี! โทร 02-750-2563

 

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและอัพเดทผลงานการตกแต่งบ้าน แต่งคอนโด ได้ทุกวัน ที่ InfinityDesign.in.th หรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายๆ จากทางแฟนเพจ เพียงกด ที่นี่