DECORATION TIP

ฤกษ์ดี เสริมมงคล วันขึ้นบ้านใหม่ ปี 2020 ในแต่ละเดือน

เพื่อนๆ คนไหนที่มีเกณฑ์จะขึ้นบ้านใหม่นั้น บอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะวันนี้เราได้มี วันฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ปี 2020 มาฝากกัน ทั้งนี้การดูฤกษ์ของแต่ละที่ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน บ้างก็ดูจาก วัน เดือน ปี ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ


 
 


 
 

1. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2020

 

 • วันที่ 3 มกราคม 2020
 • วันที่ 12 มกราคม 2020
 • วันที่ 16 มกราคม 2020
 • วันที่ 24 มกราคม 2020
 • วันที่ 27 มกราคม 2020

 
 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนมกราคม 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนมกราคม 2020

 

 

2. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2020

 

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020

 
ทั้งนี้เพื่อนๆ สามารถดู การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก ได้ที่นี่เลยค่ะ   เสริมสิริมงคล! 4 ขั้นตอน การทำพิธีเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก
 
 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2020

 

 

3. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2020

 

 • วันที่ 1 มีนาคม 2020
 • วันที่ 5 มีนาคม 2020
 • วันที่ 6 มีนาคม 2020
 • วันที่ 9 มีนาคม 2020
 • วันที่ 11 มีนาคม 2020
 • วันที่ 17 มีนาคม 2020
 • วันที่ 23 มีนาคม 2020

 
 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนมีนาคม 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนมีนาคม 2020

 

 

4. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2020

 

 • วันที่ 1 เมษายน 2020
 • วันที่ 2 เมษายน 2020
 • วันที่ 5 เมษายน 2020
 • วันที่ 20 เมษายน 2020
 • วันที่ 24 เมษายน 2020
 • วันที่ 29 เมษายน 2020

 
 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนเมษายน 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนเมษายน 2020

 

 

5. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2020

 

 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2020
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2020

 

 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนพฤษภาคม 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนพฤษภาคม 2020

 

 

6. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2020

 

 • วันที่ 2 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 7 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2020
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2020

 

 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนมิถุนายน 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนมิถุนายน 2020

 

 

7. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2020

 

 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2020
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2020

 

 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนกรกฎาคม 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนกรกฎาคม 2020

 

 

8. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2020

 

 • วันที่ 3 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 4 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 13 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2020
 • วันที่ 29 สิงหาคม 2020

 

สำหรับบ้านเพื่อนๆ คนไหนที่มีห้องพระ  สามารถดูฮวงจุ้ยการจัดห้องพระได้ที่นี่เลยค่ะ   7 ฮวงจุ้ยการจัดห้องพระ 
 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนสิงหาคม 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนสิงหาคม 2020

 

 

9. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2020

 

 • วันที่ 1 กันยายน 2020
 • วันที่ 2 กันยายน 2020
 • วันที่ 7 กันยายน 2020
 • วันที่ 10 กันยายน 2020
 • วันที่ 11 กันยายน 2020
 • วันที่ 14 กันยายน 2020
 • วันที่ 16 กันยายน 2020
 • วันที่ 26 กันยายน 2020

 

 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนกันยายน 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนกันยายน 2020

 

 

10. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2020

 

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2020
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2020
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2020
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2020
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2020
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2020
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2020
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2020

 

 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนตุลาคม 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนตุลาคม 2020

 

 

11. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2020

 

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2020
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2020

 

 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนพฤศจิกายน 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนพฤศจิกายน 2020

 

 

12. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2020

 

 • วันที่ 1 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2020
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2020

 

 

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนธันวาคม 2020

ฤกษ์ดี เสริมมงคล เดือนธันวาคม 2020

 

สำหรับฤกษ์ดีหรือวันมงคล ไม่เพียงแต่เป็นฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเปิดห้างร้าน ธุรกิจ กิจการต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้อย่างที่ Infinity Design ผ้าม่าน ได้เกริ่นไปในข้างต้น ว่าการดูฤกษ์ของแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกัน ซึ่งทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุลคลกันด้วยค่ะ

 

 

 

 

สนใจรับบริการ ติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ ติดต่อวัดพื้นที่ประเมินราคาฟรี! โทร 02-750-2563

 

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและอัพเดทผลงานการตกแต่งบ้าน แต่งคอนโด ได้ทุกวัน ที่ InfinityDesign.in.th หรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายๆ จากทางแฟนเพจ เพียงกด ที่นี่