ห้องนอน @ The Tempo Grand สาทร-วุฒากาศ

ห้องนอน @ The Tempo Grand สาทร-วุฒากาศ

ห้องนอน @ The Tempo Grand สาทร-วุฒากาศ

ห้องนอน @ The Tempo Grand สาทร-วุฒากาศ