มุมนั่งเล่น + ทานข้าว @ 1 Bedroom 70.05 ตร.ม.

มุมนั่งเล่น + ทานข้าว @ 1 Bedroom 70.05 ตร.ม.

มุมนั่งเล่น + ทานข้าว @ 1 Bedroom 70.05 ตร.ม.

มุมนั่งเล่น + ทานข้าว @ 1 Bedroom 70.05 ตร.ม.