ผ้าโปร่งสีขาว @ Casa อโศก – ดินแดง

ผ้าโปร่งสีขาว @ Casa อโศก – ดินแดง

ผ้าโปร่งสีขาว @ Casa อโศก – ดินแดง

ผ้าโปร่งสีขาว @ Casa อโศก – ดินแดง