For Green

For Green EP.65 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ที่ติดตาม Infinity Design ทุกท่าน วันนี้ทีมงานได้บุกไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในกิจกรรม For Green ครั้งที่ 65 ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เพื่อเป็นสาธารณูปโภคให้กับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ด้วย

อ่านต่อ

For Green EP.64 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี

ใน EP.64 นี้ ทีมงาน Infinity Design จะเข้ามาทำกิจกรรม For Green กันที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และล้างบ่อน้ำ พร้อมเติมน้ำให้สัตว์ป่าได้มีแหล่งน้ำไว้ดื่มกิน ถ้าหากไม่ใช้หน้าฝน พื้นที่ตรงนี้จะแห้งแล้งมาก มีแต่หิน 

อ่านต่อ

For Green EP.63 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

For Green Ep. 63 ทีม Infinity Design ในครั้งนี้เราก็ได้มาเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี และยังได้มีโอกาสมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าในพื้นที่กันอีกด้วยค่ะ

อ่านต่อ

For Green EP.62 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ

ในเดือน สิงหาคม 61 เหล่าทีมงาน Infinity  Design ได้บุกไปทำกิจกรรม For Green กันที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ จ. เพชรบุรี ด้วยการปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งวันเวลาผ่านไปจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ออกดอกเหลืองงดงาม มีกลิ่นหอม

อ่านต่อ

For Green EP.60 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่

For Green Ep. 60 ทีม Infinity Design ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จ.ชลบุรี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าในพื้นที่ ให้มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุมตลอดไป

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.59 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

จะเดือนไหนๆ ทีม Infinity Design ก็ยังคงเดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าเช่นเคย โดย  For Green EP.59 นี้ เราจะเข้าไปทำ "โป่งเทียม" กันที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.58 ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านของพ่อ

For Green EP.58 นี้ทีมงาน Infinity Design เราจะไปที่ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ" จ.อยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ให้กับทุกคนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าค่าเข้าแต่อย่างใด

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.57 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา

For Green EP.57 นี้เราจะไปเรียนรู้การเกษตรที่แปลกใหม่กับคุณลุงไสวกันที่ "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา" จ. นครนายก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการเกษตร ให้ผลผลิตที่ดี เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ

อ่านต่อ

For Green EP.56 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คอยรุตตั๊กวา

ในกิจกรรม Infinity Design for Green EP.56 นี้ เราเดินทางไปที่ "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร)" ย่านหนองจอก ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น้อมนำแนว"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกต์ใช้ในชีวิต, การงาน และให้ประชาชนได้ศึกษา

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.55 โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

For Green EP.55 ทีม Infinity Design ไปศึกษาและชมทัศนีย์ภาพสวยๆ ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เป็นหนึ่งในโครงการของพ่อหลวง ที่ทรงเปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.54 ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก

Infinity Design for Green กิจกรรมอนุรักษ์น้ำและผืนป่า ในครั้งนี้เราเดินทางมาถึง EP.54 แล้ว และเป็นอีกครั้งที่เราได้กลับมาปลูกป่าชายเลนที่ "ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาชัยฝั่งตะวันออก" เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเป็นอย่างบ้าง จะโดนภัยธรรมชาติทำลายไปไหม ตามมาเลย...

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.53 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง

ปี 2017 นี้ ทีมงาน Infinity Design บุกไปทำกิจกรรม For Green ร่วมกับน้องๆ เด็กอนุบาลที่ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง จ. ฉะเชิงเทรา ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการปลูกฝังให้น้องๆ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.52 ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

วันนี้ Infinity Design มีโอกาสมาทำกิจกรรม For Green ที่ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จนเหลือพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินน้อยมาก ดังนั้นการพวกเราจึงเข้ามาร่วมกันปลูกป่าชายเลน สร้างแนวกั้นน้ำป้องกันดินพังทลายชายฝั่งทะเล

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.51 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ Infinity Design for Green ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP.51 ซึ่งเราจะบุกไปปลูกป่าชายเลนที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จำนวน 99 ต้นถวายแด่ในหลวงและพระราชินีของชาวไทย และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนต่อไป

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.50 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ

เจอกันทุกเดือนกับกิจกรรม Infinity Design for Green ที่จะนำทีมงานบริษัทเล็กๆ แห่งนี้ ไปช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม และครั้งนี้เราจะไปบุกกันที่ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาอาชีพ และชุมชนในหลายๆ ด้าน ตามมาเลยค่ะ

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.49 โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

วันนี้ทีมงาน Infinity Design บริษัทเล็กๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการขนกองทัพไปทำกิจกรรม For Green กันที่ โครงการสวนป่าสิริเจริญววรษ  จังหวัดชลบุรี สถานที่แห่งหนึ่งที่มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่นน่าพักผ่อนและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.48 ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อน

For Green ในปี 2017 เราจะบุกตะลุย โครงการหลวง เพื่อศึกษาดูงานมาเป็นความรู้ มาปรับใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้มากันที่ "ศูนย์ศึกษาฯเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมกันค่ะ

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.47 อุทยานแห่งชาติทับลาน

นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่พวกเรามาปฏิบัติภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ในกิจกรรม Infinity Design For GREEN กันที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน คราวนี้พวกเราจะไปทำ "ฝายชะลอน้ำ" กัน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน หรือมีน้ำป่ามา จะได้กั้นน้ำให้น้ำไหลได้ช้าลง ลดปัญหาน้ำท่วมต่อไป

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.46 ท้องสนามหลวง

ภารกิจกิจกรรม For Green สำหรับเดือนนี้จะแตกต่างจากเดือนอื่นๆ โดยพวกเราทีม Infinity Design ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำดีถวายพ่อหลวง ด้วยการแจกต้นไม้ของพ่อ นั่นคือ ต้นพุทธรักษา จำนวน 99 ต้น และโบว์ดำอีก 99 ชิ้น พร้อมเข้ากราบบังคมพระบรมศพในหลวง ร.9

อ่านต่อ

Infinity Design for Green EP.45 บ้านศรีนครินทร์ หนองแขม

นับเป็นครั้งแรกของพวกเรา Infinity Design ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวที่ บ้านศรีนครินทร์ ชุมชนกองขยะหนองแขม หนึ่งในเครือข่ายของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ พร้อมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคของเด็กๆ ต่อไป

อ่านต่อ