ปกหนังสือทำจากฟิลม์ในสมัย รัชกาลที่ 5 @ Aspire Rama 9

ปกหนังสือทำจากฟิลม์ในสมัย รัชกาลที่ 5 @ Aspire Rama 9

ปกหนังสือทำจากฟิลม์ในสมัย รัชกาลที่ 5 @ Aspire Rama 9

ปกหนังสือทำจากฟิลม์ในสมัย รัชกาลที่ 5 @ Aspire Rama 9